ОБЩИ УСЛОВИЯ

СК „Фортуна” е сдружение с нестопанска цел. Основната ни дейност е да обучаваме деца, като имаме за цел да синтезираме приятната и полезната част от спортната дейност. Тренировките на “СК ФОРТУНА” се провеждат в две спортни направления: плуване и гимнастика.

 1. ПЛУВАНЕ:

Плуването се провежда в училищен басейн от понеделник до петък между 17:50 и 20:20часа. Тренировките са групови като се допускат определен брой деца в часовете. Записването за посещение става онлайн или на място, където всички родители и деца биват запознати с уловията и изискаванията на клуба. При посещения с членска карта, родителите са длъжни да спазват условията по нея, а именно:

 • Срок на картата
 • Брой посещения
 • График

Правила за членски карти:

Всеки родител има право да избере дали да закупи членска карта, която гарантира за място на детето му в определения график. При еднократно посещения мястото не е гарантирано! Чрез членската карта, родителят закупува определен брой посещения валидни в месеца, изписани на самата карта. При пропуснати занятия, децата могат да наваксат присъствието си в последния ден от седмицата/ петък/ или при невъзможност в друг ден , определен от клуба. След изтичането на картата, клуба не допуска детето на тренировките. След изпълването на всичкиброй посещения в дадения срок, родителят трябва да закупи нова, ако желае детето да продължи да плува в клуба ни.

Правилник за ред:

Всички родители и деца са длъжни да се запознаят реда и условията в точките по-долу:

 1. На територията на басейна се спазват хигиенните навици.
 2. Всяко дете е длъжно да носи със себе: джапанки, бански, очила, шапка, хавлия, тоалетни принадлежности и своята членска карта;
 3. Всички деца са длъжни да спазват реда на тренировките, да бъдат допускани до басейна от отговорното лице.
 4. Всички деца и родители са длъжни да предоставят членката си карта преди ползване на плувния басейн.
 5. Всички деца и родители са длъжни да спазват определения си график.
 6. Всички деца и родители трябва да пазят материалната база и да не нарушават нейната цялост;
 7. Всички деца и родители трябва да отговарят за своите лични вещи;
 8. Всички деца и родители трябва да спазват правилника за вътрешен ред на басейна;
 9. Всеки родител трябва да застрахова сам детето си със застраховка „Злополука“
 10. Всички родители трябва да уважават треньорите и да не пречат на провеждането на урока.
 11. В съблекалните влизат само деца!
 12. В съблекалните не се носи храна, както и ел.уреди.