Плуването е комплексен спорт, който укрепва и тонизира тялото, хармонично развива всички мускули. От този спорт се развива дихателната функция на белите дробове, което помага на организма да се възстанови след умора. Плуването е изключително подходящо за деца от 4-14 г., допринасяйки за създаването на умения необходими на децата за цял живот.

Продължителност на тренировката: 40 – 50 минути

5  мин – подготвителни упражнения на суша.
35 мин – основна част (разучаване на нови упражнения, затвърждаване и усъвършенстване на наученото до момента)
10 мин – заключителна част ( разплуване, игра )

Груповото обучение – предимно за деца навършили 4г.

Понеделник                  17:50- 18:30    18:50- 19:30   19:40- 20:20

Вторник                         17:50- 18:30    18:50- 19:30   19:40- 20:20

Сряда                            17:50- 18:30    18:50- 19:30   19:40- 20:20

Четвъртък                      17:50- 18:30    18:50- 19:30   19:40- 20:20

Петък                             17:50- 18:30    18:50- 19:30   19:40- 20:20

от 18.06.2018

Понеделник                 17:15 – 18:00    18:15 – 19:00   19:15 – 20:00

Вторник                        17:15 – 18:00    18:15 – 19:00   19:15 – 20:00

Сряда                           17:15 – 18:00    18:15 – 19:00   19:15 – 20:00

Четвъртък                    17:15 – 18:00    18:15 – 19:00   19:15 – 20:00

Петък                            17:15 – 18:00    18:15 – 19:00   19:15 – 20:00