Заниманията по спортна гимнастика за деца се провеждат в група.

Главно имат за цел да обогатят двигателната култура на Вашите деца.

Децата се тренират и възпитават, за да получат отлична основата за по- нататъшното си развитие, както и да изградят основните физически качества:

  • Бързина;
  • Сила;
  • Ловкост;
  • Гъвкавост;
  • Издръжливост